GVO en HVO

Ouders kunnen hun kind opgeven voor HVO (Humanistisch vormingsonderwijs) en GVO (Godsdienstig vormingsonderwijs) lessen.

Deze worden op school, door externe organisaties, voor leerlingen uit groep 3 t/m 8 gegeven.

Daarnaast is er klassikaal aandacht voor de verschillende godsdiensten, welke rol deze nu spelen en hebben gespeeld. In diverse vakken komen de godsdiensten aan bod en is er aandacht voor verdraagzaamheid en de multiculturele samenleving.

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl