De school

De Wegwijzer is de enige openbare basisschool in Dinxperlo. Daarnaast is Dinxperlo een grensdorp waarbij het nauw samenleven met de Duitse buren een dagelijkse gang van zaken is.

De Wegwijzer telt 4 combinatiegroepen die samen met een kinderdagopvang, buitenschoolse opvang, bibliotheek, sporthal en een katholieke basisschool zijn gevestigd in één schitterend gebouw (stichting DUPLO).

Openbaar onderwijs

De Wegwijzer kiest bewust voor openbaar onderwijs waarbij ieder kind, iedere leerkracht en elke ouder welkom is ongeacht zijn of haar sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond. Onze school is een ontmoetingsschool, een school waar aandacht is voor samen leven, samen leren en samen werken. Nu, maar ook als fundament voor de samenleving waarvan kinderen onderdeel uitmaken. Respect, actieve aandacht voor uiteenlopende levensbeschouwelijke, godsdienstige en maatschappelijke waarden en normen zijn hierin leidraad.

Daarmee brengt de school leerlingen op een actieve manier in aanraking met en daagt leerlingen uit te leren omgaan met deze verschillen. Het accepteren en kunnen omgaan met diversiteit is voor ons essentieel. Niet apart, maar samen!

Missie

De Wegwijzer wil het kind als totale persoon helpen zich te ontwikkelen. Ontwikkeling op het gebied van kennis, sociaal en emotioneel aspect, creativiteit, culturele en lichamelijke vaardigheden. De talenten die kinderen hebben helpen we ontplooien en relevante kennis en vaardigheden worden ontwikkeld. We geven kwalitatief goed onderwijs. Doordat leerstof en vaardigheden dusdanig worden aangeboden wordt de brede persoonlijkheidsontwikkeling van de individuele leerling bevorderd.

We streven ernaar dat kinderen gelukkig en blij zijn met zichzelf. Kinderen vanuit zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld een constructieve bijdrage laten leveren aan de samenleving. Kinderen ontwikkelen op De Wegwijzer een kritische houding, ze leren om zelf te onderzoeken, te ontdekken, problemen te verkennen en op te lossen. Leren is een levenslang proces, leren leren vinden we belangrijk.

Daarnaast zijn sociale vaardigheden van belang. We leren leerlingen te functioneren in een groep, voor hun rechten op te komen, keuzes te maken, op een juiste manier te communiceren, te reflecteren, feedback te geven en te ontvangen, te luisteren, te incasseren, rekening te houden met elkaar en we leren ze een gemeenschap te vormen. Een belangrijk aspect van ons totale onderwijs is nieuwsgierigheid: al het leren begint hiermee, we roepen nieuwsgierigheid op, we handhaven het en laten ons onderwijs er bij aansluiten: “ALTIJD NIEUWSGIERIG”.

ALTIJD NIEUWSGIERIG... ...

… … om veel kennis en vaardigheden te verwerven
… … naar wat anderen vinden en kunnen
… … naar de eigen mogelijkheden en talenten
… … naar of en hoe het anders kan
… … naar hoe de wereld in elkaar zit en welke bijdrage ik kan leveren
… … een heel leven lang!

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl