Rooster en vakgebieden

Continurooster

De Wegwijzer heeft een continurooster in de vorm van een 5 gelijke dagen model (5GDM). Alle leerlingen, van groep 1 t/m 8, gaan 5 dagen van 08.30 uur tot 14.00 uur naar school. Met het 5GDM kunnen wij als school een doorgaande lijn creëren in de schooldag van de kinderen. Het biedt duidelijkheid, structuur en rust. De spanningsboog van (met name) de (jongere) kinderen is bij het 5GDM een extra aandachtspunt.

Bij de invulling van het rooster wordt hiermee rekening gehouden, zodat inspannende en ontspannende activiteiten elkaar voldoende afwisselen. Naast een tussendoortje voor de ochtendpauze nemen kinderen voor de lunch eten en drinken mee van thuis. Wij willen dat dit een gezonde maaltijd is, school heeft een voorbeeldfunctie wat betreft gezond gedrag. De lunch wordt samen met de leerkracht in de klas genuttigd. Na afloop spelen de kinderen een kwartier buiten waarna het laatste blok met lessen weer van start gaat.

Kerndoelen en methoden

De methoden die de Wegwijzer kiest sluiten aan bij het concept ‘Boeiend Onderwijs’, de missie en visie en kernwaarden van de school. Ze zijn eigentijds, bevatten veel digitale elementen en beeldmateriaal.

Bewegingsonderwijs

Afhankelijk van het aantal beschikbare lesuren en de bevoegdheid van leerkrachten wordt vastgesteld in welke groepen er een vakleerkracht bewegingsonderwijs wordt ingezet. De lessen worden gegeven in de sportzaal in ons eigen gebouw. Daarnaast zorgt de eigen leerkracht voor voldoende bewegingsactiviteiten. De kleutergroepen doen spelenderwijs elke dag aan beweging. Zij maken naast de sportzaal, speelzaal en het schoolplein ook regelmatig gebruik van de speelzaal in ons gebouw.

Wetenschap en technologie

In Dinxperlo is er een technieklokaal waar technieklessen worden gegeven voor de groepen 7 en 8. Daarnaast is wetenschap en techniek in combinatie met het onderzoekend en ontdekkend leren speerpunt van de school. Het sluit nauw aan bij het concept Boeiend Onderwijs en voorziet in de behoefte vanuit de overheid om in 2020 wetenschap en techniek binnen het basisonderwijs op de kaart te zetten.

Kunst en cultuur

De Stichting Cultuur Educatie Dinxperlo-Aalten (SKEDA) verzorgt voor alle kinderen in Dinxperlo en Aalten ieder jaar een activiteit met kunst of cultuur. De aandachtsgebieden voor kunst en cultuur zijn verdeeld over 8 jaren. Naast thematisch werken kan het kijken naar een toneelstuk, een dansvoorstelling, een bezoek aan een museum of tentoonstelling onderdeel uitmaken van het programma. De Wegwijzer hecht veel waarde aan creativiteit bij kinderen. In alle groepen wordt er gewerkt met lessen voor beeldende vorming uit de methode ‘Laat Maar Zien’. Ook muzikale activiteiten komen regelmatig in de klassen aan bod.

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl