Boeiend onderwijs in een lerende school

De Wegwijzer verzorgt onderwijs dat ertoe doet. We creëren grote passie en betrokkenheid bij zowel leerkrachten als leerlingen zodat het onderwijs écht de moeite waard is. Hierbij staan onze 6 kernwaarden centraal:

 • nieuwsgierigheid
 • kwaliteit
 • verantwoordelijkheid
 • creativiteit
 • verbondenheid
 • enthousiasme

We streven naar optimale resultaten door een hoge betrokkenheid bij leerlingen en leerkrachten. We willen dat het onderwijs de leerlingen boeit. Daarbij maken we gebruik van hersenonderzoek. Dit leert ons hoe kinderen in deze tijd leren en wat ze nodig hebben om in de toekomst te functioneren in de maatschappij. Ontwikkelingen als coöperatief leren, meervoudige intelligentie, systeemdenken, werken met denkgewoonten, breinvriendelijk onderwijs, een betekenisvolle én veilige leeromgeving worden in onderlinge samenhang ingezet en ondersteunen het onderwijs op De Wegwijzer.

Nieuwsgierigheid

 • Leerlingen hebben een keuze uit verschillende verwerkingen en het tijdstip van verwerking de lesstof.
 • Leerlingen formuleren eigen vraagstukken en zoeken naar oplossingen; onderzoekend leren.
 • Leerkrachten zoeken en durven keuzes te maken als het om aanbod van lesstof gaat.
 • Leerkrachten stellen vooral vragen aan kinderen en geven niet alleen antwoorden.
 • Leerkrachten hebben interesse in wat er bij leerlingen speelt, leeft en is geïnteresseerd in hun mening.

 

Kwaliteit

 • We passen ons onderwijs zoveel mogelijk aan op onderwijsbehoeften van elke individuele leerling.
 • Opbrengsten voldoen aan de normen van inspectie. Middels streefdoelen leggen we de lat zo hoog mogelijk.
 • Leerkrachten staan model tijdens de instructie door hardop te denken en voor te doen (modeling).
 • Leerkrachten zijn op de hoogte van de leerlijnen en doelen.

 

Verantwoordelijkheid

 • Leerlingen zijn verantwoordelijk voor hun werk en leren, de keuze uit werkplekken, een eigen oplossingsmethode, het presenteren van het werk en hun inbreng in activiteiten.
 • Leerlingen leren met behulp van de Kanjertraining respect te hebben voor en rekening te houden met elkaar. Er wordt geleerd dat ze een groep vormen en daar verantwoordelijk voor zijn.
 • Leerkrachten creëren een veilige leeromgeving in de groep en de school.
 • Leerkrachten en leerlingen houden zich aan de afspraken zoals we die maken. We hanteren het Kanjer- en pestprotocol van de school en houden hierbij rekening met (on)mogelijkheden van elk kind.
 • Leerlingen zijn mediawijs. Ze weten verschillende moderne media in te zetten, informatie hieruit te filteren en juist te interpreteren.

 

Creativiteit

 • We nemen ideeën van leerlingen serieus en gebruiken deze waar mogelijk.
 • Een breed aanbod van creatieve activiteiten dat structureel deel uit maakt van het onderwijsaanbod waarbij er ook aandacht is voor opbrengstgericht werken.
 • Het gebouw straalt een rijke en levendige leeromgeving uit.
 • Leerkrachten zetten een gevarieerd aantal werkvormen in.

 

Verbondenheid

 • Leerlingen helpen elkaar, leren samen te werken en hebben begrip en respect voor elkaar.
 • Er wordt actief aandacht besteed aan verschillende culturen, levensbeschouwelijke achtergronden en maatschappelijke ontwikkelingen.
 • Leerkrachten maken veelvuldig gebruik van coöperatieve werkvormen waardoor leerlingen met elkaar communiceren en samen werken.
 • We halen de buitenwereld naar binnen en bezoeken de buitenwereld regelmatig.
 • De glazen vouwwanden in onze lokalen worden bij diverse activiteiten opengezet om een grotere gezamenlijke ruimte te creëren en de interactie tussen leerlingen te bevorderen.
 • Leerlingen uit verschillende groepen maken gezamenlijk gebruik van diverse ruimten.
 • Er worden regelmatig groepsdoorbrekende activiteiten georganiseerd.
 • Feesten als Sinterklaas, Kerst en Pasen worden samen gevierd. Samen beleven we activiteiten zoals een schoolreisje en schoolfeest.

 

Enthousiasme

 • Leerlingen hebben plezier in activiteiten op zowel cognitief als creatief gebied.
 • Leerkrachten en leerlingen geven elkaar positieve feedback.
 • We maken gebruik van ieders talenten, leerlingen voelen zich competent en gewaardeerd.
 • We werken met actuele, betekenisvolle thema’s waardoor er een hoge betrokkenheid is.
 • Ouders en andere gasten worden met enthousiasme en interesse ontvangen.
 • We praten met respect over anderen en gebruiken zoveel mogelijk positieve bewoordingen en zijn oplossingsgericht.

 

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl