Aanmelden

U kunt uw zoon/dochter gedurende het gehele schooljaar aanmelden. Daarvoor kunt u op elk gewenst moment een afspraak maken voor een (oriënterend) gesprek of een bezoek. Wij geven u graag informatie over ons onderwijs en een rondleiding, om u zodoende een goed beeld te geven van onze school. U mag uw zoon/dochter vanzelfsprekend meenemen. Graag zelfs!

Instroom van kleuters

Het gehele schooljaar is er een instroom van 4-jarigen in onze kleutergroep. Een aantal weken voor de vierde verjaardag komen zij al een aantal dagdelen wennen op onze school. Voor die tijd is de leerkracht al bij een kind op huisbezoek geweest. Naast de kennismaking worden op dat moment ook afspraken gemaakt over de dagdelen waarop een kind komt wennen.

Vanaf het moment dat kinderen 4 zijn volgen zij onderwijs op vijf ochtenden en drie middagen per week. In de eerste weken kan het echter zo zijn dat een kind erg moe is, omdat het veel nieuwe indrukken te verwerken krijgt. Zo lang uw kind nog geen vijf jaar oud is, en nog niet leerplichtig, kunt u samen met de leerkracht besluiten om hem/haar een periode alleen op de ochtenden naar school te laten komen. Het streven is echter om dit zo snel mogelijk (weer) op te bouwen naar alle dagdelen.

Tussentijds instromen

Soms kan het gebeuren dat een kind instroomt in een hogere groep door verhuizing of andere reden. Dat kan aan het begin van het schooljaar, maar ook gedurende het schooljaar.
Bij aanmelding wordt door onze intern begeleider contact gelegd met de vorige school en gegevens en resultaten van het kind wordt overgedragen in een zogenoemd Onderwijskundig Rapport. Dit rapport wordt opgesteld door de vorige basisschool met goedkeuring van ouder(s)/verzorger(s).
Het is altijd mogelijk dat uw kind een dagje mee komt draaien in een groep, om zo een indruk te krijgen van of te wennen op onze school.

Huisbezoek

Als u uw kind heeft aangemeld, dan vindt er ongeveer vier weken voordat uw kind de vierjarige leeftijd bereikt een huisbezoek plaats door de leerkracht bij wie uw kind in de groep komt.
Tijdens dit huisbezoek bent u als ouder in de gelegenheid om rustig met de leerkracht in gesprek te gaan over uw kind. Ook kan uw kind op deze manier in zijn/haar veilige thuisomgeving kennis maken met de leerkracht. Er worden op dat moment afspraken gemaakt over de dagdelen waarop uw kind komt wennen bij ons op school.
Ook als een leerling tussentijds instroomt, komt de leerkracht op huisbezoek om nader kennis met u en uw kind te maken.

Leerlingen uit Duitsland

Duitse kinderen vallen niet onder de Nederlandse leerplichtwet. Toch kunnen zij in Nederland onderwijs volgen

Groep 1 t/m 8

Het is mogelijk om voor een volledige schoolloopbaan in Nederland te kiezen. Er zijn dan ook een aantal kinderen uit Duitse gezinnen die groep 1 t/m 8 zonder problemen volgen op onze school. Zij kiezen na de basisschool voor een school voor voortgezet onderwijs in Duitsland óf Nederland.

Groep 1 en 2 - kleuters

Soms wordt gekozen voor het volgen van groep 1-2 in Nederland. Deze kleuters uit Duitsland, die na de kleuterperiode niet in Nederland op school blijven, komen doorgaans alleen op de ochtenden naar school. In Duitsland is dit gebruikelijk.

Wilt u uw kind toch op één of meerdere middagen bij ons naar school laten gaan, dan vragen wij u dit met de leerkracht van uw kind te bespreken. U maakt dan afspraken voor één of meer vaste middagen per week die daarna voor het hele schooljaar gelden. De middagen gaan in na de eerstvolgende schoolvakantie. Er worden geen afspraken gemaakt voor wisselende of incidentele middagen, omdat wij daar geen onderwijs op kunnen afstemmen.

Aanmeld en informatieformulier

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl