Kanjerschool

We willen dat kinderen elkaar vertrouwen. Positief leren denken over zichzelf en een ander. Om in ons onderwijs bewust aandacht te geven aan deze houding krijgen alle leerlingen op onze school Kanjertraining. Deze wordt door de eigen leerkracht gegeven, die is hierin geschoold.

De Wegwijzer mag zich dan ook een Kanjerschool noemen (bewezen effectief tegen pesten en voor het ontwikkelen van de sociale vaardigheden volgens het Nederlands Jeugdinstituut). Tijdens de lessen van de Kanjertraining leren kinderen onderscheid en keuzes te maken in verschillende manieren van reageren en zodoende begrip en respect op te brengen voor elkaar. Het elkaar vertrouwen, je veilig voelen bij elkaar, speelt hierbij een zeer belangrijke rol. De regels/ afspraken behorende bij de Kanjertraining vormen de basis voor hoe leerlingen, team en ouders van onze school met elkaar omgaan.

Samenwerken en een goede werksfeer

Om de samenwerking en de werksfeer in de groepen te bevorderen zetten wij in groep 3 t/m 8 Taakspel in. Leerlingen houden zich tijdens het werken, gedurende een bepaalde tijd, aan door henzelf vooraf gestelde regels. Lukt het een groep om het spel volgens de regels te spelen, dan volgt een beloning.

De duur van het spel wordt steeds verder uitgebreid en kan zowel tijdens het zelfstandig werken als bij de instructie worden gebruikt. In de kleutergroepen worden activiteiten georganiseerd die aansluiten bij de werkwijze van Taakspel. Op deze manier leren alle kinderen op school rekening te houden met elkaar en goed samen te werken. Gewenst gedrag wordt beloond en benoemd waardoor kinderen precies weten wat er van ze verwacht wordt.

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl